Julkowi można pomóc przekazując 1,5% podatku lub darowiznę na nr konta

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 

w tytule wpisując 1299/K Juliusz Klimczuk

Dane Fundacji
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
Stawnica 33, 77-400 Złotów
www.fundacja-sloneczko.pl

Dane do przekazania 1,5% podatku
Numer KRS: 0000186434
Cel szczegółowy: 1299/K Juliusz Klimczuk